……අබිරහසක් සදහා ඉඩ ඇත……

hol

අබිරහස් වලට කැමති ඔබටයි මේ ඉනිමග. අබිරහසක් ලියන්න ඕනා නවකතාවක් විදියට. කතාව ගෙතෙන්න ඕනා අපරාධයක් වටා, අපරාධය තමයි කතාවේ හදවත විය යුත්තේ. ඇත්තෙන්ම මේ හොයන්නේ Lady Holmes කෙනක් ඉතින් හෝම්ස් නෝනාවරැන් ඉනිමග නැගිය යුත්තේ මෙහෙමයි,,,

*වයස අවුරැදු 18ට වැඩි
*නිර්මාණයක් කිසිම ලෙසක ලෙස කිසිම දිනක එළිදක්වා නොමැති නම් ලෝකය පුරාම ඉන්න ඔබ සදහා මේ තරගය විවෘතයි
*තරගයේ අවසාන දිනය 2016 දෙසැම්බර් 12
*ලියන්න ඕනෙ කුතුහලය ත්‍රාසය නොමදව කැටිවුන අබිරහස් නවකතාවක් වචන උපරිම 650000ක් පුමානවත්
ලිවිය යුත්තේ ඉංග්‍රීසි වලින්
*චරිත ප්‍රමාණය ඔබට තීරනය කරන්න පුලුවන්
*මෙහි සංවිධායකයෝ ඇමරිකාවේ මිනෝචර් පොත් හා අබිරහස් ලියන්නන්ගේ සංගමයයි
*ඔබේ කතාව e-mail එක හරහා තරගයට යොමු කල යුතුයි
*ඒ සදහා මේ වැඩිදුර තොරතුරැ මෙම web address එක හරහා බලන්න පුලුවන් https://us.macmillan.com/minotaurbooks/writing-competitons
*ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවක් නැත
*ජයග්‍රාහකයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ 2017 වසරේදීය
*ජයග්‍රාහකයාට මෙම සමාගම හා එක්ව තම නිර්මාණය එලිදැක්වීමට අවස්ථාව හිමිවෙනවා ඒ වගේම ඇමරිකානු ඩොලර් 10000ක ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා

ඇමරිකාවටම කියලා ඔබේ කුළුදුල් පොත මුද්‍රනය තරවා බෙදාහරින්න ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s